Ledarskap

Tydlig och rak, rättvis, öppen är några av de ingredienser i vad vi brukar kalla ett gott ledarskap. Alla dessa kan övas upp. Genom kunskap, träning och ökad självkännedom. Vi ger dig möjlighet att komma till oss och träna dig på det saker som du behöver, vår filosofi är att erbjuda skräddarsydda kurser eftersom kursen då blir anpassad efter just din organisation och dina behov.

Vi ger såväl endags- som flerdagsaktiviteter. Fördelen med längre kurser är att vi då kan gå mer på djupet men framförallt blir träningstillfällena för ledarna så många fler. Det ger i sin tur fler tillfällen till att ge och ta feedback (ett av ledarskapets allra viktigaste verktyg) vilket ytterligare ökar inlärningen.