Etik/Temautveckling

Ett väl utvecklat arbetslag är en grundförutsättning för en lönsam verksamhet. Det finns olika sätt att åstadkomma ett arbetslag som definierat sina roller, skapat gemensamma spelregler och stakat ut en väg framåt. Vi på Kalix Folkhögskola har verktygen och aktiviteterna för detta. Vi blandar teori med praktik och genomför våra utbildningar och teamutvecklingsdagar med upplevelsebaserat lärande (UBL) som pedagogisk modell. UBL ställer krav på dig som deltagare. Vi förväntar oss att ni deltar aktivt och anlägger ett öppet förhållningssätt till aktiviteterna. Gör alla det blir resultatet så mycket bättre.

Vi genomför allt från endagsaktiviteter med fokus på att göra och uppleva till flerdagsaktiviteter där vi verkligen kan gå på djupet när det gäller gruppens dynamik och gruppens spelregler.