Coaching

Coachingen är ett sätt att hjälpa en person från ett nuvarande läge till ett önskat läge. Vår coaching bygger på det lösningsfokuserade arbetsättet. Lösningsfokuserat arbetssätt har sitt ursprung i den lösningsfokuserade korttidsterapi som utvecklades under 1980-talet. En känd förgrundsgestalt är läkaren och psykiatrikern Ben Furman från Finland. Från att främst ha varit en terapeutisk metod har spridningen till andra användningsområden varit stor under senaste decenniet. Som exempel kan nämnas olika delar inom Landstingets verksamhet, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket och olika kommunala verksamheter.

Lösningsfokuserat arbetssätt innebär ett nytt sätt att kommunicera. Det är användbart inom många olika områden. Det är en avlastande metod eftersom effekten blir att ansvaret delas på ett respektfullt sätt. Eftersom metoden skapar en känsla av delaktighet är människor också benägna att ta ett större eget ansvar i det sammanhang man befinner sig.

En mycket viktig aspekt i sammanhanget är att användningen av den lösningsfokuserade metoden och förhållningssättet medför att det blir en minskad risk för utbrändhet hos den personal som arbetar så.

Du är expert på ditt liv och jag har kunskaper utifrån mina utbildningar och min yrkesmässiga erfarenheterer. Vi arbetar utifrån vad du vill förändra och dina mål. Tillsammans undersöker vi sedan möjligheter, hinder och resurser. Coachingen handlar alltså om ett samarbete. De teman vi arbetar med kan vara såväl professionella som privata.

Coaching är en en-till-en process, som vanligtvis fokuseras på personlig utveckling och problemlösning där coachen och individen kommer överens om områden, frågeställningar och möjliga lösningar. Medan den coachade måste acceptera att ta ansvaret för de beslut som tas så kan en bra coach ge viktig stöd och feedback på vägen.

Coaching handlar om framtida möjligheter, inte om begångna misstag.
Den fokuserar på det du vill ha och på vägen dit.
Coachingen utmanar begränsande övertygelser och förstärker positiva genom att ge uppgifter som i sin tur ger feedback.
Coaching uppmuntrar dig att lära känna dina egna värderingar och leva enligt dem för att nå dina mål.

Känner du att du som ledare eller att du har anställda ledare som behöver få ett energitillskott, våga utmanna och ta konflikter så skall ni ta kontakt med oss. Hör av er så kan vi berätta mer vad vi kan erbjuda och ni kan berätta vad ni önskar er.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>