Coaching/Handledning

Vi handleder/coachar enskilda individer och grupper utifrån ett  kognitivt och systemteoretisk perspektiv som betonar människans relationer och uppmärksammar samspelet och kommunikationen inom en grupp eller familj. Samt det kognitiva perspektivt som inriktar sig på människans tänkande och hur det påverkar vårt beteende i olika situationer(Tankens kraft). För oss handlar handledning/coaching om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att bidra till att människor mår och presterar bättre. Vi har valt att skilja mellan coaching och handledning. Coaching ges till enskilda personer och handledning till grupper.