Kursupplägg


Under det första året på journalistlinjen
lägger du grunden för din roll som journalist. Med vår
webbsajt i centrum lär du dig värdera, uppdatera och utveckla nyheter. Du lär dig berätta i
text, ljud och rörlig bild. Du lär dig att navigera på informationsflödets stormande hav med
hjälp av källkritik, etik och urvalsförmåga. Du kommer att bli hemtam med både inspelare,
redigeringsprogram, videokamera och studio. Och under våren gör du sex veckors
yrkespraktik.

År ditt andra år på linjen får du möjlighet att utveckla ditt berättande i text, rörlig bild och som radio. Du jobbar i längre projekt, ofta tillsammans med en eller flera kurskompisar. Du gör reportage, kanske
minidokumentärer, riktiga gräv och längre studiosändningar. Allt som vi är nöjda med
publicerar vi förstås på vår egen webbsajt. Precis som under år ett får du – utöver från linjens fasta
journalistlärare – kvalificerat stöd av erkänt duktiga gästlärare från branschen. Tio
veckors praktik under våren.

En kalixutbildad journalist ska efter de två åren i verklig mening vara multikompetent och
därmed kunna söka jobb på alla slags nyhetsredaktioner, alternativt arbeta som frilans.

Mer detaljerat om kursupplägget och om nya Journalistlinjen 

Till Journalistlinjens startsida