Kostnader och boende

Undervisningen är avgiftsfri. Men för den tekniska utrustning du disponerar under kurstiden – en dator per deltagare, service av den, skrivare, olika slags program, kameror, radiostudioutrustning m m – tar skolan ut en avgift på 8000 kronor per läsår. Du bekostar själv reportage- och studieresor samt den kurslitteratur vi använder.

Som studerande vid journalistlinjen kan du söka studiemedel från CSN.

Aktuella kostnader för dig som vill bo på skolans internat hittar du här.

Åter till Journalistlinjens startsida