Vill du veta mer, kontakta oss

Lotta Löthberg, kursansvarig lärare på journalistlinjen

Tfn dir: 0923-666 30  Mobil: 070-190 15 64
lotta.lothberg@kalix.fhsk.se

Anna Torgnysdotter, lärare på journalistlinjen
Tfn vxl: 0923-666 10  Mobil: 070-190 15 73
anna.torgnysdotter@kalix.fhsk.se

Åter till Journalistlinjens startsida