Film- & TV-produktion

Film- och TV-produktion vänder sig till dig som

  • vill satsa ett eller två år för att arbeta med film- och TV-produktion och  yrkesmässigt
  • är idérik ambitiös och stresstålig, trivs att arbeta i team och ta stort eget ansvar
  • vill lära dig den teknik och produktionssätt branschen kräver idag
  • snabbt vill skaffa kontakter och förutsättningar för arbete eller fortsatta högre studier inom branschen.

Film- och TV-produktionsutbildningen vid Kalix Folkhögskola

är en yrkesinriktad produktionsutbildning. Vi har sedan många år byggt upp ett samarbete med både TV- och produktionsbolag vilket underlättar kommande branschkontakter. Vi jobbar med digital teknik i HD-format och med mobil flerkamerateknik, komplett ljuddämpad produktionsstudio på 140 kvm med rörlig ljusrigg i taket samt bild och ljudkontroll för flerkameraproduktion, studion används även som filmstudio med byggd dekor. På kamerasidan använder BAS-kursen SONY NEX 50 kameror och Fördjupningsåret SONY F5 med fasta optikserier. Åkvagnar, räls och hantering av kamerakranar ingår också under de två år som utbildningen kan utsträckas till. I våra redigeringar arbetar vi med programvarorna Adobe premiere pro samt AVID. Ljudefterbearbetning sker i Pro-tools. Under basåret roterar man som elev mellan de olika förekommande yrkesfunktionerna dels för att öka förståelsen för det samarbete som krävs för att genomföra en film eller ett TV-program och dels för att ge eleverna möjlighet att bekräfta sitt yrkesval inför kommande arbete eller studier.

Utbildningens innehåll

På produktionsutbildningen jobbar vi mycket med praktiska övningar, exempelvis egna reportage, kort- och dokumentärfilm och TV-sändningar under basåret och under fördjupningsåret mer avancerade TV-sändningar och kort- och beställningsfilm, allt varvat med teoretiska genomgångar, egna studier samt diskussioner. Vissa projekt genomförs i samarbete med journalistutbildningen vid skolan. Arbetsplatsförlagd praktikperiod förekommer såväl under basår som fördjupningsår och är förlagd till vårterminen.

Film- och TV-produktion Bas har 16platser.
Film- och TV-produktion Fördjupning har 12 platser.

Film- och TV-produktion Bas ger grundkunskaper i

foto ute på fält och i studio, digital redigering, manus/bildmanus, dramturgi, flerkameraarbete i studio och OB-sändningar både bandat och direktsänt. Vårt mål med basåret är att du ska kunna prova på olika yrkesfunktioner och få goda kunskaper i teknikhantering och tillvägagångssätt för film- och TV-produktioner samt att få en god grund för fortsatta studier. 7 veckors arbetsplatsförlagd praktik ingår i Bas-kursen. Vi genomför även ett antal studiebesök hos branschföretag och högre utbildningar.

Film- och TV-produktion Fördjupning ger fördjupade kunskaper i

produktion av film och TV-program. Under fördjupningsåret använder vi oss av ett flertal gästlärare som rekryteras direkt från branschen inom olika yrkesområden för att ge eleverna dagsfärska kunskaper om hur branschen arbetar. Undervisningen under fördjupningsåret är upplagd med teoretiska genomgångar och praktiska övningar med efterföljande analys och genomförs som regel under ledning av externt inbjudna gästlärare där vi producerar kort- och beställningsfilm, TV-program samt nyhetsproduktion. Under fördjupningsåret specialiserar eleven sig inom följande yrkesfunktioner efter eget val:

  • Produktionsledare/producent
  • Manusförfattare/regissör
  • Fotograf/bildproducent
  • Redigerare/ljudtekniker

Vårt mål är att du ska besitta de kunskaper som krävs för att söka arbete vid produktionsbolag inom Film & TV branschen efter utbildningen alternativt söka vidare tiil högre utbildningar.

9 veckors arbetsplatsförlagd praktik ingår i Fördjupningsåret

Kursansvarig och lärare är Anders Durvall, Bosse Emmoth är teknikansvarig och lärare.

Vi anlitar ett flertal gästlärare från branschen inom de olika yrkesområdena både på Bas men Fördjupningsåret är i stort sett helt upplagt med gästlärare.

Arbetstider

Schemalagda lektioner och övningar är i huvudsak förlagda till vardagar 08.30-16.00. Arbete på kvällar och helger förekommer ofta. Dessutom krävs en hel del arbete övrig tid för övningar individuellt och redaktionellt samt filmvisningar. Elever vid Film- och TV-linjen har tillgång till lokaler och teknik dygnet runt.

Antagningsvillkor – Basår

Arbetslivserfarenhet och social kompetens värderas högt vid antagningen. De flesta moment genomförs i grupp så det är extra viktigt du snabbt kan anpassa Dig efter de förutsättningar varje moment kräver. Körkort är ett branschkrav, saknar du körkort kan du ju passa på att ta det samtidigt som studerar hos oss. Trafikmiljön i Kalix är ju något helt annat än i storstadsregionerna och vi bra trafikskolor häruppe. Antagningsprov och intervju genomförs i maj.

Antagningsvillkor – Fördjupningsår

3-årigt gymnasium eller motsvarande, någon form av yrkesmässig erfarenhet från arbete eller längre praktik från film- eller TV-branschen. Körkort lägst klass B, gärna CE. arbetslivserfarenhet och stor social kompetens värderas högt vid antagningen. Genomgånget ”Basår” ger förtur vid ansökan till Fördjupningsåret men du kan självklart skaffat likvärdiga kunskaper på annat håll. Arbetsprov ska bifogas. Antagningsprov och intervju genomförs i maj.

Finansiering

Såväl Baskurs som Fördjupningsår är klassade som eftergymnasiala hos CSN. Du kan alltså söka fullt studiestöd för bägge dessa kurser. Se vidare.

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. För den teknik och de läromedel du disponerar under kurstiden tar skolan ut en teknik avgift på

15 000 kronor per läsår som används för för inköp och underhåll av teknik samt programvaror specifika för utbildningen. Kostnader för studieresor och liknande samt kurslitteratur får du själv stå för.

Hur sker antagningen?

Sista ansökningsdatum var 15 april 2017. Du kan göra en sen ansökan löpande intag sker fram till kursstart under förutsättning att lediga platser finns.

Då social kompetens och förmåga att arbeta i grupp värderas extra högt på denna utbildning är det extra viktigt att vi dessa kompetenser kan bedömas vilket sker under vår Antagningshelg. Antagningshelgen infaller den 12-14 maj 2017. Den anordnas gemensamt med övriga medialinjer på skolan. Till Film- och TV-produktions test kallas ett urval av de sökande. Där möter du innevarande års elever, lärare och presumtiva klasskamrater och då ges utmärkta tillfällen för Dig att lära känna skola och boende samt personal och ”fråga ut” befintliga elever om hur utbildningen fungerar.

Du som inte har möjlighet att genomföra vår Antagningshelg kommer intervjuas via telefon eller skype

Kurstider:  Hösttermin  2017-08-28 –  2017-12-22, vårtermin  2018-01-08 – 2018-06-08

Studietakt: 100%

Besök gärna vår sida på Facebook och Instagram samt Youtube så ser du mer löpande var vi arbetar med just nu

Ansökan

För digital ansökan till Film- & TV-produktion:
Basår:
https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=158

Fördjupningsår:
https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=159

Ansökningsblankett i pappersform för utskrift
Ansökningsblankett 20170209 och Kompletterande uppgifter till ansökan Film- & TV-produktion

Adresser

Adress:
Kalix folkhögskola
Näsbyvägen 16
952 62 KALIX

Telefon: 0923-666 20
Fax: 0923-666 19
E-post: anders.durvall@kalixfolkhogskola.se

För mer information kontakta

Anders Durvall

Kursansvarig Film- & TV-produktion
Telefon: 0923-666 20
070-190 15 62
E-post: anders.durvall@kalixfolkhogskola.se