Allmän kurs

 

Natalie Westin,
allmän kurs.
- Det bästa är kontakten
med lärare och elever, de
individuella studieplanerna
och lärarnas arbetssätt.
- Här får jag verktygen för
att skapa den framtid jag
vill ha – att läsa
beteendevetenskap.
Paulina Köpsi,
allmän kurs.
- Jag flyttade 95 mil för
att läsa allmän linje på
Kalix folkhögskola.
Studierna har öppnat nya
dörrar för mig. För första
gången har jag lärare som
jag verkligen uppskattar.
Ricard Fredriksson,
allmän kurs 2008-2009
- Det bästa med att gå på
Kalix folkhögskola var att
det kändes så väldigt
personligt. Man fick vara
med själv och bestämma
mycket över hur man själv
skulle arbeta. Alla lärare såg
varje elev under hela
utbildningen och kunde
ge feedback.
Kalix folkhögskola och
utbildningen vid allmänna
linjen gav mig de
förutsättningar jag behövde
för att höja mina betyg så
att jag kunde söka vidare till
högskolan, och det kändes
otrolig bra.

Det här är en utbildning för dig som vill komplettera dina grundskole- eller gymnasiebetyg. Kanske har du bara några kunskapsluckor att överbrygga. Kanske behöver du börja om ”från scratch”.

Folkhögskolestudier skiljer sig en hel del från den kommunala skolans. Som deltagare hos oss är du aktiv och tar stort eget ansvar för dina studier. Vi tror att ansvar får människor att växa. Hos oss har du också tillgång till erfarna lärare som har tid med dig och som bedriver en helt annan pedagogik än den du kanske minns från tidigare skolgång.

Så fungerar det

Allmänna kursen består av kurser på grundskole- och gymnasienivå. Kurserna har allmän/samhällsvetenskaplig inriktning. Efter genomgången utbildning får du din gymnasiekompetens som ger behörighet till högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Beroende på vilka kurser du väljer att läsa.

Möjligheten att få högskolebehörighet ställer dock i vissa ämnen krav på förkunskaper. Kontakta oss om du vill diskutera det!

Vi kan erbjuda studier på hel- eller deltid. Viss möjlighet till distansstudier finns.

Ambition

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen måste du själv ha viljan att lära, vara aktiv på lektionerna och ta ansvar för både dig själv och gruppen.

Stora krav ställs på din närvaro och ditt eget engagemang.

Antagningskrav

Du kan söka även om du är under 18 år, men det förutsätter att din hemkommun står för kostnaderna.

Kursinnehåll

Vi  erbjuder kärnämnen för yrkes- och högskoleförberedande examen. I kursen ingår även ämnet livskunskap. Valbara ämnen: Psykologi, Naturkunskap 1a2 och Samhällskunskap 1a2.

I kursen ingår även:

  • 2-3 projektveckor per läsår.
  • Utöver att skaffa dig faktakunskaper och behörighet för ytterligare studier jobbar vi på allmän kurs för att du ska få ökat självförtroende, ökad social förmåga och kompetens samt förmåga att arbeta i grupp. Du kan räkna med hög grad av individualiserad undervisning

Kurslängd

39 veckor

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. För läromedel, teknik och studieresor betalar du 750 kr per termin.

Kontakta oss om du har några frågor!

Niklas Nyman (kursföreståndare) tel. 0923-666 13, 070-190 15 70.

Ansökningshandlingar och sista ansökningsdatum

Beställ ansökningshandlingar från skolan (tel. 0923-666 10 vx.)
eller ladda hem under länken ansökningar på vår hemsida. Sista ansökningsdag 15 maj. Vi har även möjlighet att anta elever under löpande termin i mån av plats.

Informationsblad om Allmän kurs:
infobladallmänkurs

För digital ansökan till Allmän kurs:
https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=315

Ansökningsblankett i pappersform för utskrift:
Ansökningsblankett 20170209

 

Adress

Kalix folkhögskola
Näsbyvägen 16
952 62 KALIX

Telefon: 0923-666 13
Fax: 0923-666 19
E-post: info@kalixfolkhogskola.se

Kontaktformulär