Webbredaktör

Utbildningen vänder sig till dig som – vill arbeta inom internetbranschen som redaktör, inspiratör, informatör och kreatör – vill bredda dina kunskaper om internet och de verktyg som används.

Kursen är en grundläggande helfartsutbildning på distans i nya medier som syftar till att utbilda människor som kan verka gränsöverskridande i olika projekt.

Utbildningen omfattar 20 veckor.

Kursen ger undervisning i ämnena

  • Layout och metoder för webben
  • HTML-kodning
  • Webbspråket
  • Webbdesign (bild, layout)

Arbetsträffar

Vi håller kontakten via FirstClass. Därutöver krävs en hel del arbete övrig tid med olika övningar och uppgifter.

Vem kan söka till webbredaktörslinjen

Kursen vänder sig främst till sökande från yrkeskategorier inom mediebranschen som informatörer, copywriters, redigerare och journalister med dokumenterad utbildning/yrkeserfarenhet.

Dessutom behövs kunskaper i engelska och datorvana. Kreativ, social och logisk kompetens, relevant utbildning och arbetslivserfarenhet kommer också att värderas vid intagning till utbildningen.

För att kunna delta i undervisningen måste du ha pc-dator med Internetuppkoppling. Den programvara vi använder under utbildningstiden får du låna från oss.

Kurstider

Höstterminen 4 aug 2015 - 19 dec 2015
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 1 juni 2015.

Vårterminen 19 januari 2015 – 6 juni 2015
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 1 december 2014.

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. För den teknik som du disponerar under kurstiden tar skolan ut en avgift på 2500 kronor. I avgiften ingår teknik, program och kopior som ingår i utbildningen. Kostnader för litteratur, studieresor, praktikuppdrag och liknande får du stå för själv.

Beställ ansökningshandlingar från skolan (tel 0923-66610 vx) eller ladda hem här.

Infoblad

Ansökningsblankett

Adresser

Adress:
Kalix folkhögskola
Näsbyvägen 16
952 62 KALIX

Telefon: 0923-666 15
Fax: 0923-666 19
E-post: info@kalix.fhsk.se

Kontaktformulär