Socialpedagogisk utbildning

med fördjupning i samtalsmetodik, 80 veckor.

Här följer en sammanfattning av utbildningsplanen, hela utbildningsplanen hittar du i en länk längst ner på denna sida.

Kursens mål

Efter utbildningen ska deltagarna ha gjort en egen, personligt utvecklande resa för att kunna agera professionellt och insiktsfullt i arbetet som socialpedagog.
Efter avslutade studier ska deltagarna ha kunskaper

 • för att förstå människan ur olika perspektiv; som individ, som kulturell och social varelse
 • för att möta människor i förändring
 • för att arbeta förebyggande med socialt stöd och behandling för barn, ungdomar och vuxna
 • för att möta och förstå människor med annan kulturell bakgrund
 • i kognitivt och lösningsfokuserat tänkande och arbetssätt
 • om ledarskap och träning i att ge och ta emot feedback

Din arbetsmarknad som socialpedagog finns inom social verksamhet i kommuner, landsting, staten och i den privata sektorn på behandlingshem, boende för ensamkommande barn och ungdomar och annan pedagogisk verksamhet för människor.

Antagningskrav

Kursdeltagarna ska ha grundläggande behörighet för högskolestudier. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från arbete med människor från förskola, skola, socialtjänst, kriminalvård, vård och omsorg, och/eller från församlingsarbete, förenings- och idrottsliv. Goda kunskaper i svenska behövs eftersom vi använder högskolelitteratur och skriver två rapporter.

När vi antar deltagare till utbildningen vill vi, förutom att deltagarna ska fylla grundkriterierna och anses lämpliga på annat sätt, gärna ha en blandad grupp utifrån; ålder, kön, etnicitet, erfarenhet, bostadsort, mm. När flera sökande anses som jämbördiga så lottar vi.

Kursdeltagare ska ha datorvana.

Utbildningstid

Fyra terminer, 80 veckor.

Kursstart: Hösten, slutet av augusti, första träffen är vanligtvis i början av september.

Studieform

Distansstudier med 14 obligatoriska sammankomster, helfart.

Grunden i utbildningen är distansarbete i nätbaserad lärplattform. Träffort för de 14 sammankomsterna är Kalix. På träffarna har vi föreläsningar och möjlighet att utbyta erfarenheter, genom dialog och i grupp.

Skolan har internat och kan erbjuda kost och logi. För mer information, kontakta receptionen på tel 0923-66610
Undervisningen är kostnadsfri. Vi tar ut en material- och teknikavgift, för närvarande 1050 kr per termin. Kostnader för litteratur, resor och kost/logi vid sammankomster tillkommer.

Intyg

Efter fullgjord utbildning får deltagarna ett kursintyg.
För att bli godkänd på utbildningen krävs att man:

 • deltagit på träffarna
 • gjort samtliga uppgifter
 • gett feedback till sina gruppdeltagare
 • skrivit ett godkänt fördjupningsarbete
 • genomfört godkända fältstudier

Utbildningens innehåll

Andan som präglar utbildningen är det salutogena perspektivet, vi letar efter det friska och bygger på individens styrkor.

 • Introduktion, historiebeskrivning, etikens historia, socialpedagogikens rötter och samhällsutveckling inom det sociala fältet
 • Uppväxtvillkor och socialisation
 • Kommunikation och samtalsmetodik
 • Grupp, grupprocesser och ledarskap
 • Perspektiv på sociala problem, avvikande beteenden, attityder och attitydförändringar
 • Socialpedagogens målgrupper
 • Socialpedagogens yrkesroll, kompetens, och verksamhetsområden
 • Metoder och verktyg i socialt/socialpedagogiskt arbete
 • Konflikthantering, kris och krishantering
 • Mångfald och integration
 • Fördjupning
 • Fältstudier

Utrustning

Dator med internetuppkoppling, ordbehandlingsprogram som klarar att läsa, skriva och spara i RTF-format, Acrobat reader

Ansökan

Ansökningstid 1 januari till 15 april varje år

För digital ansökan till Socialpedagogisk utbildning

 

Ansökningsblankett i pappersform för utskrift:

Utbildningsplan
Socped Utbildningsplan 20160204

 

Skicka din ansökan till:
Kalix folkhögskola
Näsbyvägen 16
952 62 KALIX

Telefon: 0923-666 10
e-post:  info@kalix.fhsk.se

Frågor och mer information kan lämnas av:

Ann-Christin Hofverberg Jacobsson
a-c.h.j@kalix.fhsk.se
070-1901561