Distansutbildningar

Att läsa på distans på Kalix Folkhögskola ger dig möjlighet att kombinera studier med ett arbete. Vi har distansutbildningar inom ett antal olika områden. Ansökningshandlingar finns också på varje linjes egen sida.

Socialpedagogisk utbildning 80 veckor

Krishantering och motiverande samtal 

Lärarassistent

Webbkommunikation och företagande

Hantverkskurs