Tvärkulturell krishantering

Kursens mål

Att deltagarna ska ha gjort en egen, personligt utvecklande resa för att kunna agera professionellt och insiktsfullt i möten med människor i kris och från andra kulturer.

Efter avslutad kurs ska deltagarna ha

  • kunskaper för att möta och förstå människor med annan etnisk bakgrund
  • kunskaper i krishantering med en tvärkulturell grund
  • kunskaper i konflikthantering med en tvärkulturell grund
  • ökat sin förståelse för psykosociala strukturer ex. könsroller, heder och sexualitet
  • ökat sin kunskap om kollektiva och individuella kulturer

Antagningskrav

Du ska ha erfarenhet av arbete med människor och intresse för att arbeta med människor från andra kulturer. Kursdeltagare ska ha datavana.

Utbildningstid

30 veckor halvfart med tre obligatoriska träffar från hösten 2017 till våren 2018.
Kurstid: 2017-09-25 — 2018-04-20
Träff 1: 30 oktober-1 november 2017
Träff 2: 29-31 januari 2018
Träff 3: 19-21 mars 2018

Studieform

Distansstudier med obligatoriska träffar. Grunden i utbildningen är distansarbete i kommunikationssystemet First Class via Internet. Vi träffas vid tre tillfällen, á tre dagar  i Kalix på folkhögskolan. Vi har föreläsningar och utbyter erfarenheter.

Undervisningen är avgiftsfri. För den teknik och de material du disponerar under kurstiden tar skolan ut en teknik & materialavgift om 1250 kr.

Kostnader för litteratur, resor och kost/logi vid sammankomster tillkommer.

Skolan har ett begränsat antal rum att erbjuda på internaten. Kost kan erbjudas till deltagarna. För mer information, kontakta receptionen på tel 0923-666 10.

Intyg

Efter fullgjord kurs får deltagarna ett kursintyg. För att bli godkänd på kursen krävs att man:

  • deltagit på samtliga träffar
  • följt kursen och gjort samtliga uppgifter
  • skrivit två godkända bokrapporter
  • skrivit ett godkänt fördjupningsarbete

Utbildningens innehåll

Krishantering

Vi bekantar oss med krishantering och får lite grunder i detta. Det blir ett avstamp när vi sedan börjar titta på saker från ett tvärkulturellt perspektiv.

Tvärkulturell krishantering

Hur arbetar jag effektivt med krishantering med individer som kommer från en annan kultur än min egen? Kulturförståelse, bemötande, begränsningar, utmaningar och brobyggande. Hur påverkar min bakgrund mina värderingar och övertygelser? Utbildningen behandlar också lojaliteter, skamkulturer, hedersproblematik, kulturkrockar inom familjer.

Tvärkulturell konflikthantering

Konflikter löser sig inte själva. Hur närmar vi oss konflikthantering i ett multikulturellt och mångfaldsrikt sammanhang. Vad är målet med konflikthanteringen?

Västerländska verktyg i kollektivt relationsbaserade kulturer

Motiverande Samtal, Lösningsfokuserad Terapi, Positiv Psykologi, Coachning, KBT är alla västerländskt producerade verktyg. Hur anpassar vi dessa när vi arbetar med människor från icke-individualistiska kulturer.

Könsroller, heder, sexualitet, familj

De psykosociala strukturerna skiljer sig mycket åt i olika kulturer. I det här avsnittet närmar vi oss frågor som skapar mycket debatt och tyckande. Hur möter vi människan där hon är utan

att tolka genom våra egna värderingar och kultur.

Skuld, skam, mental ohälsa, religion

Vi närmar oss de svåra och existentiella frågorna och lär oss hur vi kan arbeta inom de strukturer och värderingar som klienten har.

Kollektiv kris

Naturkatastrofer, stora olyckor massuppsägningar och nationell ekonomisk kris är exempel på kriser där anledningen till krisen är den samma, men tolkningarna väldigt olika. Hur arbetar vi effektivast med denna typ av kriser?

Kris och konflikt: relationer och nätverk

Kris innebär många gånger att relationer ansträngs och att konflikter bryter ut. Vad är skillnaden på kris- och konflikthantering? Vi reflekterar kring det goda ledarskapet i konfliktsituationer samt kring vikten av neutral konflikthantering

Grupp

Krishantering i grupp, fördelar och nackdelar. Ett praktiskt kursavsnitt kring hur gruppdynamik kan påskynda normal krishantering via effektiv grupphandledning.

Krishantering och konfrontation

Hur konfronterar vi och ger verktyg till personer som kört fast i sin krishantering?

Krishantering och döende

Vi arbetar med krishantering i relation till individer som är döende och den dynamik som uppstår när krishanteringen handlar om ett accepterande och ett avslut istället för att komma vidare.

Fördjupningsarbete

Kursdeltagarna skriver en rapport om hur de kan implementera kursinnehållet i sitt professionella sammanhang. I rapporten vävs kursens innehåll in, såväl föreläsningar som kurslitteratur. Rapporten ska också innehålla reflektioner över hur kursen påverkat den egna synen på kris och krishantering.

Om kursledaren

Ulf Lidman har två magisterutbildningar från USA, en i tvärkulturell krishantering och en i teologi med fokus på familje- och relationsterapi. Hans breda erfarenhet sträcker sig från arbete i flyktingläger i krigets Libanon, svältkatastrofer i Afrika, drogmissbruk och prostitution i Los Angeles till coachning av chefer, filmstjärnor och artister i de mest utsatta lägen. Ulf är idag författare, rådgivare och en flitigt anlitad föredragshållare.

Ulfs expertis handlar om tvärkulturella möten relaterat till kris, konflikter och missbruk. Hela vårt samhälle är fyllt av dylika möten mellan personer från olika länder, religiösa sammansättningar, sub-kulturer, företagskulturer, genarationer etc. Olika värderingar och övertygelser kan antingen vara en grogrund för kriser och konflikter eller en möjlighet till en helande och konstruktiv mångfald. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

Utrustning

Dator med internet-uppkoppling, ordbehandlingsprogram som klarar att läsa, skriva och spara i RTF-format, Acrobat reader

 

Kurslitteratur (kan komma att förändras)

Att läsa innan första träff

Att möta människor i kris (e-bok) av Thore Pettersson

Mellan klan och stat – Somalier i Sverige  av Per Brinkemo – Timbro

Att läsa innan andra träffen

Tvärkulturella möten av Carl Martin Allwood, Elsie Franzén

I kroppen min – resan mot livets slut och alltings början av Kristian Gidlund – Månpocket

Välj två av nedanstående böcker, beroende på intresse och skriva två bokrapporter

Minipsykiatri av Jörgen Herlofson  http://pilgrimpress.se/

Tanke, känsla handling av Jörgen Herlofson  http://pilgrimpress.se/

Samtalsfärdigheter – stöd. vägledning och ledarskap av Erik Rautalinko – Liber

När livet går sönder av Cecilia Wikström

Ta makten över depressionen. Steg för steg av Addis och Martell

Ut ur mörkret av Miki Agerberg

Ångest av Christer L. Nordlund http://www.christer-nordlund.se/

Fjärilen i mitt hjärta av Anders Paulrud – Månpocket

Ett år av magiskt tänkande av Joan Didion – Atlas

Om heder  av Unni Wikan

Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad

 

Ansökan

Ansökningstid 1 januari till 15 april varje år. I mån av lediga platser görs löpande antagning till 15 juni.

För digital ansökan till Tvärkulturell krishantering:
https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=161

Ansökningsblankett i pappersform för utskrift:
Ansökningsblankett 20170209

Kursplan
TKK Kursplan 20170113

Skicka din ansökan till: Kalix folkhögskola, Näsbyvägen 16, 952 62 KALIX.

Telefon: 0923-666 10

e-post:  info@kalixfolkhogskola.se

Frågor och mer information kan lämnas av:

Ulf Lidman
ulf@ulflidmantraining.com