Tvärkulturell krishantering med träffar i Stockholm

Kursens mål
Att deltagarna ska ha gjort en egen, personligt utvecklande resa för att kunna agera professionellt och insiktsfullt i möten med människor i kris och från andra kulturer.

Efter avslutad kurs ska deltagarna ha

  • kunskaper för att möta och förstå människor med annan etnisk bakgrund
  • kunskaper i krishantering med en tvärkulturell grund
  • kunskaper i konflikthantering med en tvärkulturell grund
  • ökat sin förståelse för psykosociala strukturer ex. könsroller, heder och sexualitet
  • ökat sin kunskap om kollektiva och individuella kulturer

Antagningskrav
Du ska ha erfarenhet av arbete med människor och intresse för att arbeta med människor från andra kulturer. Kursdeltagare ska ha datavana.

Utbildningstid
30 veckor halvfart med tre obligatoriska träffar från våren 2018 till sensommaren 2018.
Kurstid: 2018-01-15 — 2018-08-10
Träff 1: 26-28 februari 2018
Träff 2: 4-6 april 2018
Träff 3: 11-13 juni 2018

Studieform
Distansstudier med obligatoriska träffar. Grunden i utbildningen är distansarbete i Google via Internet. Vi träffas vid tre tillfällen, á tre dagar  på Hälsans Hus, Södermalm i Stockholm.
Vi har föreläsningar och utbyter erfarenheter.

Undervisningen är avgiftsfri. För den teknik och de material du disponerar under kurstiden tar skolan ut en teknik- & materialavgift om 1250 kr.

Kostnader för litteratur, resor och kost/logi vid sammankomster tillkommer.

Intyg
Efter fullgjord kurs får deltagarna ett kursintyg. För att bli godkänd på kursen krävs att man:

  • deltagit på samtliga träffar
  • följt kursen och gjort samtliga uppgifter
  • skrivit två godkända bokrapporter
  • skrivit ett godkänt fördjupningsarbete

Utbildningens innehåll

Krishantering
Vi bekantar oss med krishantering och får lite grunder i detta. Det blir ett avstamp när vi sedan börjar titta på saker från ett tvärkulturellt perspektiv.

Tvärkulturell krishantering
Hur arbetar jag effektivt med krishantering med individer som kommer från en annan kultur än min egen? Kulturförståelse, bemötande, begränsningar, utmaningar och brobyggande. Hur påverkar min bakgrund mina värderingar och övertygelser? Utbildningen behandlar också lojaliteter, skamkulturer, hedersproblematik, kulturkrockar inom familjer.

Tvärkulturell konflikthantering
Konflikter löser sig inte själva. Hur närmar vi oss konflikthantering i ett multikulturellt och mångfaldsrikt sammanhang. Vad är målet med konflikthanteringen?

Västerländska verktyg i kollektivt relationsbaserade kulturer
Motiverande Samtal, Lösningsfokuserad Terapi, Positiv Psykologi, Coachning, KBT är alla västerländskt producerade verktyg. Hur anpassar vi dessa när vi arbetar med människor från icke-individualistiska kulturer.

Könsroller, heder, sexualitet, familj
De psykosociala strukturerna skiljer sig mycket åt i olika kulturer. I det här avsnittet närmar vi oss frågor som skapar mycket debatt och tyckande. Hur möter vi människan där hon är utan att tolka genom våra egna värderingar och kultur.

Skuld, skam, mental ohälsa, religion
Vi närmar oss de svåra och existentiella frågorna och lär oss hur vi kan arbeta inom de strukturer och värderingar som klienten har.

Kollektiv kris
Naturkatastrofer, stora olyckor massuppsägningar och nationell ekonomisk kris är exempel på kriser där anledningen till krisen är den samma, men tolkningarna väldigt olika. Hur arbetar vi effektivast med denna typ av kriser?

Kris och konflikt: relationer och nätverk
Kris innebär många gånger att relationer ansträngs och att konflikter bryter ut. Vad är skillnaden på kris- och konflikthantering? Vi reflekterar kring det goda ledarskapet i konfliktsituationer samt kring vikten av neutral konflikthantering

Grupp
Krishantering i grupp, fördelar och nackdelar. Ett praktiskt kursavsnitt kring hur gruppdynamik kan påskynda normal krishantering via effektiv grupphandledning.

Krishantering och konfrontation
Hur konfronterar vi och ger verktyg till personer som kört fast i sin krishantering?

Krishantering och döende
Vi arbetar med krishantering i relation till individer som är döende och den dynamik som uppstår när krishanteringen handlar om ett accepterande och ett avslut istället för att komma vidare.

Fördjupningsarbete
Kursdeltagarna skriver en rapport om hur de kan implementera kursinnehållet i sitt professionella sammanhang. I rapporten vävs kursens innehåll in, såväl föreläsningar som kurslitteratur. Rapporten ska också innehålla reflektioner över hur kursen påverkat den egna synen på kris och krishantering.

Om kursledaren
Ulf Lidman har två magisterutbildningar från USA, en i tvärkulturell krishantering och en i teologi med fokus på familje- och relationsterapi. Hans breda erfarenhet sträcker sig från arbete i flyktingläger i krigets Libanon, svältkatastrofer i Afrika, drogmissbruk och prostitution i Los Angeles till coachning av chefer, filmstjärnor och artister i de mest utsatta lägen. Ulf är idag författare, rådgivare och en flitigt anlitad föredragshållare.

Ulfs expertis handlar om tvärkulturella möten relaterat till kris, konflikter och missbruk. Hela vårt samhälle är fyllt av dylika möten mellan personer från olika länder, religiösa sammansättningar, sub-kulturer, företagskulturer, genarationer etc. Olika värderingar och övertygelser kan antingen vara en grogrund för kriser och konflikter eller en möjlighet till en helande och konstruktiv mångfald. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

Utrustning
Dator med internet-uppkoppling, ordbehandlingsprogram som klarar att läsa, skriva och spara i RTF-format, Acrobat reader

Kurslitteratur (kan komma att förändras)

Att läsa innan första träff
Att möta människor i kris (e-bok) av Thore Pettersson
Mellan klan och stat – Somalier i Sverige  av Per Brinkemo – Timbro

Att läsa innan andra träffen
Tvärkulturella möten av Carl Martin Allwood, Elsie Franzén
I kroppen min – resan mot livets slut och alltings början av Kristian Gidlund – Månpocket

Välj två av nedanstående böcker, beroende på intresse och skriva två bokrapporter
Minipsykiatri av Jörgen Herlofson  http://pilgrimpress.se/
Tanke, känsla handling av Jörgen Herlofson  http://pilgrimpress.se/
Samtalsfärdigheter – stöd. vägledning och ledarskap av Erik Rautalinko – Liber
När livet går sönder av Cecilia Wikström
Ta makten över depressionen. Steg för steg av Addis och Martell
Ut ur mörkret av Miki Agerberg
Ångest av Christer L. Nordlund http://www.christer-nordlund.se/
Fjärilen i mitt hjärta av Anders Paulrud – Månpocket
Ett år av magiskt tänkande av Joan Didion – Atlas
Om heder  av Unni Wikan
Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad

Ansökan
Ansökningstid 16 augusti till 31 december 2017. 

Ansök via länken nedan:
https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=161

Kursplan
TKK Kursplan 201701

Kalix folkhögskola
Näsbyvägen 16,
952 62 KALIX.
Telefon: 0923-666 10
E-post:  info@kalixfolkhogskola.se

Frågor och mer information kan lämnas av:

Ulf Lidman
ulf@ulflidmantraining.com