Styrelse och mål

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Ordförande: Sven Tornberg
Karin Nordström
Mats Holmqvist
Britta Berglund
Sven Nordlund
Stefan Skolling

Adjungerade ledamöter

Marie Järvinen, rektor
Annelie Hallman, facklig representant
Bo Emmoth, personalrepresentant
Annica Fredriksson, sekreterare

Valberedning

Per Stattin, SV Västerbotten, sammankallande i valberedningen
Pernilla Järv Granberg
Jörgen Johansson

 

Mål

Följande mål skall utgöra utgångspunkt för skolans verksamhet:

 • Kalix folkhögskolas verksamhet skall vila på tre utbildningsområden: allmän kurs, media- och det sociala området. Det entreprenöriella tänkandet, uppdrags- och projektverksamhet samt individen i centrum skall genomsyra verksamheten.
 • Allmänkurs  skall uppgå till minst 20 procent av antalet deltagarveckor, vilket bl.a. kan ske genom distansundervisning.
 • Kalix Folkhögskola skall redovisa ett överskott efter finansiella poster men före skatt.

Kalix folkhögskola ska

 • Utveckla studerandes trygghet i sin medborgarroll
 • Genom god kvalitativ utbildning ge studerande möjlighet till fortsatta studier, anställning eller eget företagande

Verksamheten skall präglas av ett arbetssätt med

 • jämställdhet
 • delaktighet
 • inflytande
 • entreprenöriellt lärande
 • internationellt perspektiv
 • mångfaldsperspektiv
 • hållbar utveckling