Att läsa vid folkhögskola

Studier på folkhögskola skiljer sig en hel del från studier på kommunala eller statliga utbildningar.
Eftersom folkhögskolorna står fria gentemot myndigheterna har vi frihet att själva utforma våra utbildningar och kurser. Konkret betyder det för våra yrkesinriktade utbildningar att vi kan vara mycket flexibla och snabba i att anpassa oss till de krav som olika branscher ställer. För allmän kurs del innebär det till exempel att vi kan anpassa oss efter de behov som den enskilda individen har.

Här slipper du tentor och prov. Du kommer inte heller att ”bli matad” med kunskap. Däremot förväntar vi oss att du aktivt deltar i alla projekt och aktiviteter som ingår i din utbildning och också lär dig ta egna utvecklande initiativ. Helt enkelt att du tar stort ansvar för dina egna studier. Lärarna och personalen kommer att ge dig sitt fulla stöd och försöka inspirera dig så mycket som möjligt, men det är din egen förmåga att ta för dig av de möjligheter du möter här, som blir avgörande för dina framgångar.

En annan sida av livet på Kalix folkhögskola är internatet. Vi har ca 45 studentrum, och många upplever kollektivboendet som det som ger utbildningen den där extra knorren. Att bo ihop skapar gemenskap och dessutom är du aldrig längre från skolbyggnaden än att du kan gå dit och jobba lite på egen hand under kvällar och helger.

Många års verksamhet har lärt oss att lita på folkbildningens idéer om frihetens förlösande kraft. Hoppas att du hittar den hos oss!

Kostar det något att gå på Kalix folkhögskola?

All vår undervisning är gratis. För den teknik du disponerar under kurstiden, och för servicen av den, tar skolan ut en avgift per läsår på:

Allmän kurs  1 500 kronor
Film- och TV-produktion 15 000 kronor
Journalistlinjen  8 000 kronor
Artist- och Musikerutbildningen                                       6 000 kronor
Hantverkskursen grund (heldistans)  2 000 kronor
Socialpedagogik (distans)  2 100 kronor
Tvärkulturell krishantering (distans)  1 250 kronor
Krishantering och motiverande samtal (distans)  1 250 kronor

Alla inkomster av elevproduktioner som framställs inom skolans lokaler och med skolans utrustning tillfaller skolan.

Passerkort

Alla din utbildnings lokaler står öppna för dig under hela året – dygnet runt. För att du ska kunna utnyttja denna möjlighet löser du ett passerkort för 50 kronor som du får tillbaka när du lämnar tillbaks det i slutet av året.

Kurslitteratur

Deltagare på särskilda linjer betalar själva sin kurslitteratur. Kostnad för kurslitteraturen är mellan 500 och 3000 kronor per läsår, beroende av vad du studerar. Elever på allmän kurs kan kostnadsfritt låna kurslitteratur på skolan.
Detta gäller inte övnings- och arbetsböcker.

Resor

Kostnader i samband med studieresor, studiebesök, praktikutbildning och liknande svarar den studerande själv för. Dessa kostnader är störst på de särskilda linjerna.
Alla inkomster av elevproduktioner som framställs inom skolans lokaler och med skolans utrustning tillfaller skolan.

Bo på skolan

Vi erbjuder internatboende för den som vill bo på skolan. Bägge internatbyggnaderna ligger på skolans område.
Samtliga elevhem är rökfria. Som internatboende måste ha egen hemförsäkring.

Hyresreduktion

Under två veckor på jullovet betalas ingen hyra och under praktikperioden är hyran reducerad under förutsättning att du inte bor där då.

Uthyrningsrum

Östergård

34 enkelrum, varav 2 dubbletter, med egen toalett. Dusch finns i korridorutrymmen. Gemensamt kök och samlingsrum.

Norrgård

14 enkelrum. Rummen har egen toalett och dusch. Gemensamt kök och samlingsrum.

Finansiering

Den som studerar som vuxen kan ansöka om lån och bidrag hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). På deras hemsida kan du se hur mycket du kan låna och hur mycket du kan få i bidrag.
http://www.csn.se/
Tel: 0771-276 000

Fritid

Skolan har en egen gymnastiksal och bastu. Skolan är öppen dygnet runt. Kalix som sådant erbjuder ett rikt friluftsliv, men också kultur med teater och musik. Se mer om fritidsaktiviteter under fliken ”Fritid på skolan” och på kommunens hemsida.