Studeranderätt

Studeranderätt

 Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

Ledamöter i FSR

Folkbildningens uppdrag

 Överenskommelse om studerandes rättsliga ställning på Kalix fhsk

Kalix fhsk studerande rättsliga standard

Rutin vid antagning

Deltagarvårdplan, allmänt

Rutin för deltagarvård

Riktlinjer för studieomdömen vid folkhögskola

Riktlinjer för studieomdömen och behörighet på allmän kurs

Finansiering av studier

Frånvaroregler för skolan

Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning el bristande kunskap i svenska

Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning

Rutiner för klagomålshantering och överklagande av beslut

Rutin för disciplinära problem

Deltagarinflytande