Mångfald i vård och omsorg

3-dagars utbildning i Kalix

Mångfald i vård och omsorg

 

 

 

 

 

Bakgrund
I de flesta kommuner i Sverige och inom många privata vårdföretag är en stor del av personalen inom äldreomsorg och hemtjänst individer som är relativt nyanlända till Sverige. En fantastisk möjlighet med stora utmaningar. Klyftor när det gäller språk, seder, bruk, kultur och synen på demens och psykisk ohälsa är några av de utmaningar där vi behöver bygga broar.

I arbetet med äldre människor i deras egna hem, oavsett om detta är i egen lägenhet, servicehus eller annat äldreboende, ligger det på personalen att anpassa sig till de hem där de fått förmånen att komma och arbeta.

Utbildningens mål är att hjälpa kursdeltagare med det tvärkulturella brobyggandet mellan sin egen ursprungskultur och de äldres. Att överbrygga klyftor som handlar om könsroller, ålder, bakgrund, språk och andra områden där värderingar kan skilja sig.

 

Målgrupp

Personal inom hemtjänst och äldreomsorg där tvärkulturella möten är en del av vardagen.

 

Tid och plats
Utbildningen äger rum mellan den 5-7 mars 2018 vid Kalix folkhögskola. Möjlighet till boende i skolans vandrarhem finns.

 

Kurskostnad
3.500kr exkl. moms

 

Utbildningens innehåll

 • Den svenska välfärden och folkhemmet
 • Värderingar och värdegrunder
 • Att bli äldre i Sverige jämfört med andra kulturer
 • Människosyn kring åldrandet
 • Multikulturella arbetslag
 • Icke-verbal kommunikation
 • Individualism kontra kollektivism
 • Att bygga broar och skapa mötesplatser
 • Att möta en människa i kris från en annan kultur än min egen
 • Grundläggande krishanteringsprinciper
 • Lågaffektivt bemötande
 • Krishantering och demens
 • Död, sorg och krishantering i livets slutskede
 • Att bemöta anhöriga

 

Kursledare
Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellanöstern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med motiverande samtal och krisstöd.

 

 

Ulf Lidman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansök till utbildningsdagarna genom länk
Ansök genom att maila till info@kalixfolkhogskola.se och ange där Mångfaldsutbildning i rubrikraden. Är du intresserad av boende i vårt vandrarhem så ange även det i mailet eller kontakta skolans växel. Sök senast 2017-12-31

 

Kalix folkhögskola
Näsbyvägen 16
952 62 KALIX
0923-666 10 (växel)

e-post: info@kalixfolkhogskola.se
www.kalixfolkhogskola.se

 

Kontaktuppgifter
Vid frågor om kursen, kontakta kursansvarig Ulf Lidman på ulf@ulflidmantraining.com