Lärarassistentutbildning

Vill du prova på ett stimulerande jobb inom skolan, men känner inte riktigt för ett jobb som lärare? Inget toppar ett riktigt bra skolklimat och det behövs fler resurser för att kunna skapa Sveriges bästa skola. Idag råder brist på legitimerade lärare inom skolan och det skapar behov av andra resurser i skolans värld. En sak är säker: du kommer att vara behövd på arbetsmarknaden!

Kursens mål

Efter avslutad utbildning/kurs ska deltagarna ha fått med sig redskap med fokus på skolans administrativa uppdrag och kunna fungera som en administrativ stödfunktion till lärare i skolan. Utbildningen ger dig en bred grund inför ett framtida jobb inom skola och/eller barnomsorg.

Antagningskrav

Utbildningsnivån är gymnasial. Vi ser gärna sökande med erfarenhet av arbete med människor, helst med barn och ungdomar. Du bör ha viss datorvana för att klara utbildningen. Vidare krävs goda kunskaper i svenska språket för att klara av både kurslitteratur och skriftliga uppgifter kopplat till utbildningen.

Utbildningstid

1 årig med kursstart 28/8 med första träff i oktober

Studieform

Distansstudier omfattande två terminer och 40 veckor (två terminer). Kursen är på heltid och berättigar till CSN.

Studieformen innebär några obligatoriska sammankomster i Kalix (2-4 oktober, 6-8 december, 5-7 februari, 18-20 april, 7-8 juni), samt regelbundna träffar när vi kommunicerar via nätet. Under träffarna har vi föreläsningar blandat med erfarenhetsutbyte i dialog med andra.

Skolan har internat och vandrarhem och kan därmed erbjuda kost och logi.

Innehåll

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska delar inom följande områden:

  • Service och bemötande, etik i skolan.

  • Skoladministration, myndighetssvenska, CSN-rapporteringar

  • Juridik: sekretesslag, PUL, samt delar av skollag och socialtjänstlag kopplat till skolan.

  • Utvecklingspsykologi; förståelse kring ungdomar och inlärning samt gruppsykologi och konflikthantering samt grundläggande kunskaper om barn och unga med särskilda behov

  • Data, webb och digital dokumentation, sociala medier

Kurslitteratur/kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar dock ut en material- och teknikavgift på 1050kr/termin. Kostnader för litteratur, resor samt kost och logi vid sammankomsterna tillkommer.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du ett kursintyg. För att bli godkänd på utbildningen krävs att du:

  • deltagit aktivt på träffarna

  • genomfört och fått godkänt på samtliga uppgifter

  • genomfört godkänd praktik omfattande 6 veckor

Utbildningen ger en bred grund för vidare studier och även en personlig utveckling för dig som vill gå vidare till högre studier i framtiden.

Ansökan

Sista ansökningsdag har passerat och utbildningen är full och vi har dessutom en lång reservlista. Mejla gärna pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se om du vill skrivas upp på en lista och få e-post när nästa utbildning startar och anmälan öppnas.

Kontaktuppgifter

Vid frågor kring utbildningen, kontakta kursansvarig: Pia Nyberg pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se 070 910 81 75
Vid praktiska frågor kring utbildningen (boende, anmälan, Schoolsoft), kontakta expedition: info@kalixfolkhogskola.se 0923-666 10
Studiemedel från CSN hittar du mer info om här: www.csn.se

I media om yrket Lärarassistent

NSDLärarassistenter ska avlasta lärarna

Skolvärlden: Läraradministratörer ger lärarna mer tid

SVT Nyheter: 300 miljoner kronor till fler lärarassistenter

LärarförbundetLärarassistent – Lärarförb https undet ser ett stort behov… Googla på fler artiklar