Kinas affärsmarknad

business

Kina – en marknad med oändliga möjligheter

Nu drar vi på Kalix folkhögskola igång en unik kurs med fokus på kinesiskt näringsliv och affärskultur som kommer att ge dig oförglömliga upplevelser.

Tillsammans med en kinesisk affärscoach får du en inblick i det kinesiska näringslivets grundvalar och villkor som ger dig förutsättningar att lyckas på den Kinesiska marknaden. Kursen avslutas med en resa till Kina och den årliga affärsmässan i Xian med möjlighet till värdefulla kontakter inför framtiden.

Kursen ges på engelska och är på heldistans vilket förutsätter att du har engelska språkkunskaper och tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Kursens mål

Målsättningen är att ge dig en god grund inom det kinesiska näringslivets villkor och affärskultur med möjlighet till ett nätverk av kontakter.

Kursstart

Utbildningen pågår från januari till maj 2018 och du avsätter ca 3h/vecka.

Kurslitteratur och kostnader

Kursen är avgiftsfri och resa och uppehälle i Xian tillkommer på 25 000 kronor vilken betalas i samband med anmälan.

Anmälan

Välkommen med din intresseanmälan till oss på info@kalixfolkhogskola.se

konfucius

Kalix Folkhögskola i samarbete med Luleå Konfuciusinstitut