Introduktion till motiverande samtal i Stockholm

3-dagars utbildning

 

Introduktion till motiverande samtal

 

 

 

 

 

Bakgrund
Denna unika och mycket praktiska utbildning är en introduktion till Motiverande samtal, eller Motivational Interviewing (M.I.).

M.I. är ett sätt att relatera till individer vars motivation sviktar. Det hela tar sin utgångspunkt i att människor har olika förutsättningar och även olika vilja att förändra och förändras. Genom det motiverande samtalet skapas en medvetenhet för individen om problem, risker och konsekvenser. Samtalet syftar till att vara vägledande snarare än en konventionell klientcentrerad psykoterapi och kan beskrivas som en målinriktad kommunikation med specifikt fokus på uttalanden kring förändring.

Detta sätt att relatera till individer har visat sig väldigt effektivt i missbruks- och beroendebeteenden, att höja studiemotivationen, arbetsglädjen och hjälpa individer som har fastnat i sina krisreaktioner.

 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till individer som i sitt arbete möter krisdrabbade eller omotiverade människor som vill ge sina medarbetare verktyg och vidareutbildning i detta möte. Det kan vara inom exempelvis HR, stödjande, behandlande, personalinriktade och serviceinriktade funktioner såsom sjukvård, socialtjänst, omsorg, kyrka, kriminalvård, försvar, skola, behandlingshem, eller personal- och serviceorganisationer.

 

Tid och plats
Utbildningen äger rum mellan den 23-25 maj 2018 på Hälsans Hus, Södermalm i Stockholm.

 

Kurskostnad
3.500kr exkl. moms

 

Utbildningens innehåll
Utbildningen har ett praktiskt fokus på det motiverande samtalet och arbetar genom såväl processinriktade som teoretiska moment för att skapa verktyg som vi kan använda i det yrkesmässiga mötet med andra människor där självmotivationen behöver styrkas. Beroende på vilka era behov är följer en lista på teman som kursen behandlar:

  • Vad är Motiverande samtal? Vad är förändring?
  • Människosyn i arbetet med människor i förändring
  • Motiverande samtal är ingen metod utan ett sätt att relatera
  • Engagemang: att bygga förtroende och relationer
  • Fokus: vikten av strategi och riktning
  • Att framkalla och förbereda för förändring
  • Kompassriktning och plan
  • Från motivationsarbete till individens egna beslut att komma vidare

 

Kursledare
Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellanöstern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med motiverande samtal och krisstöd.

 

Ulf Lidman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansök till utbildningsdagarna genom länk
Ansök genom att maila till info@kalixfolkhogskola.se och ange där Intro MI i rubrikraden. Sök senast 2018-01-31

Kalix folkhögskola
Näsbyvägen 16
952 62 KALIX
0923-666 10 (växel)

e-post: info@kalixfolkhogskola.se
www.kalixfolkhogskola.se

 

Kontaktuppgifter
Vid frågor om kursen, kontakta kursansvarig Ulf Lidman på ulf@ulflidmantraining.com

 

Introduktion till motiverande samtal