Etableringskurs

 

Etableringskurs  är en utbildning som riktar sig till nyanlända och innehåller studier i svenska samt arbetsförberedande- och orienterande insatser. Utbildningen genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Målgrupp:
Personer som omfattas av etableringsuppdraget enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare som har en pågående etableringsplan. Personer med kort utbildningsbakgrund prioriteras.
Utbildningens mål:

 • Att öka deltagarnas förmåga att kommunicera på det svenska språket
 • Att få grundläggande kunskaper i dator-smartphone-Ipadanvändning
 • Att få kunskaper om den svenska arbetsmarknaden samt den lokala arbetsmarknaden
 • Att börja bygga ett nätverk på den lokala arbetsmarknaden
 • Att få grundläggande arbetslivskompetenser

Utbildningens innehåll:

 • Kompetensinventering/kartläggning, upprättande och uppföljning av individuella studieplaner
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Studier i svenska språket
 • Grundläggande data/Smartphone/Ipadkunskaper
 • Yrkesorientering och möjlighet till praktik
 • Studiebesök
 • Skapande verksamhet
 • Friskvård
 • Arbetslivsorientering

Samordnare/kontaktperson:
Carina Vennström, 070-1901569, carina.vennstrom@kalixfolkhogskola.se