ESF-projekt IVA; Inkludera, Validera, Arbeta

IVA – Inkludera, validera, arbete

Kalix Folkhögskola deltar i ovanstående projekt tillsammans med ett flertal folkhögskolor från Norr-och Västerbotten. Sunderby Folkhögskola är projektägare.

Projektets mål är nedanstående:

* För individen:
* Stöd att hitta sina personliga mål med stöd av validering av informella och formella
kompetenser för att närma sig arbetsmarknaden

* För folkhögskolan:
* Utbildningar i samverkan med lokalsamhället
* Folkhögskolorna har instrument att skapa jämställd- och tillgänglig utbildnings- och
arbetsmiljö
* Folkhögskolorna är en naturlig samarbetspart i lokalsamhället
* Modell för utbildningar som innehåller lika delar teori och praktik

På vår skola arbetar vi med att validera kunskaper och färdigheter  inom området ”ekonomibiträde i storkök”.

esf

 

 

 

 

 

Projektansökan IVA

Infoblad IVA Norrbotten