Allmän kurs med musikinriktning

 

Allmän kurs med musikinriktning

Det här är en utbildning för dig som vill komplettera dina grundskole- eller gymnasiebetyg, samtidigt som du får ägna dig åt ditt intresse musik. Kanske har du bara några kunskapsluckor att överbrygga. Kanske behöver du börja om ”från scratch”. Kalix Folkhögskola erbjuder fina möjligheter att förena nytta med nöje i dina studier inom både allmänna ämnen och musik. Kanske tänker du dig en fortsättning inom musik?

Folkhögskolestudier skiljer sig en hel del från grundskolan och gymnasiet. Som deltagare hos oss är du aktiv och tar stort eget ansvar för dina studier. Vi tror att ansvar får människor att växa. Hos oss har du också tillgång till erfarna och kompetenta lärare som bedriver en helt annan pedagogik än den du kanske minns från tidigare skolgång.

Så fungerar det

Vi kan erbjuda studier på hel- eller deltid. Viss möjlighet till distansstudier finns. Musikdelen är på 25%, och sedan kan du välja i vilken utsträckning du vill studera den allmänna delen. Kanske 25% musik och 25% allmänna ämnen, eller kanske 25% musik och 75% allmänna.

Allmänna kursen består av kurser på grundskole- och gymnasienivå. Kurserna har allmän/ samhällsvetenskaplig inriktning. Efter genomgången utbildning får du din gymnasiekompetens som ger behörighet till högskola eller annan eftergymnasial utbildning.

Möjligheten att få högskolebehörighet ställer dock i vissa ämnen krav på förkunskaper. Kontakta oss om du vill diskutera det!

Undervisningen inom musikdelen sker på Kulturcentrum i Kalix, där du har tillgång till lokaler både på fritid och skoltid att öva i.

Ambition

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen måste du själv ha viljan att lära, vara aktiv på lektionerna och ta ansvar för både dig själv och gruppen. Detta gäller såväl i musicerandet som i de allmänna ämnena. Höga förväntningar ställs på din närvaro och ditt eget engagemang.

Antagningskrav

Du kan söka även om du är under 18 år, det förutsätter då att din hemkommun för kostnaderna.

Kursinnehåll

Inom den allmänna delen erbjuder vi kärnämnen för yrkes- och högskoleförberedande examen. I kursen ingår även ämnet livskunskap. Valbara ämnen: Psykologi, Naturkunskap 1a2 och Samhällskunskap 1a2.

I kursen ingår även:

  • 2-3 projektveckor per läsår.
  • Utöver att skaffa dig faktakunskaper och behörighet för ytterligare studier jobbar vi på allmän kurs för att du ska få ökat självförtroende, ökad social förmåga och kompetens samt förmåga att arbeta i grupp. Du kan räkna med hög grad av individualiserad undervisning

Inom musikdelen ingår följande kurser:

  • Ensemble, instrument, musiklära och produktion

Grunden i musikdelen är ensemblespelet, där vi t ex övar mot en produktion eller konsert. Eller bara jammar och har kul. Du får också individuellt stöd på ditt instrument, och grundläggande kunskaper i musiklära, t ex ackord, noter, gehör, att planka låtar, skriva musik, mm.

Kurslängd

39 veckor

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. För läromedel, teknik och studieresor betalar du 750 kr per termin.

Kontakta oss om du har några frågor!

Niklas Nyman (kursföreståndare) tel. 0923-666 13, 070-190 15 70.

Malin Huuva (utbildningsledare musik) tel. 072-223 77 98

Ansökningshandlingar och sista ansökningsdatum

Beställ ansökningshandlingar från skolan (tel. 0923-666 10 vx.)
eller ladda hem under länken ansökningar på vår hemsida. Sista ansökningsdag 15 maj. Vi har även möjlighet att anta elever under löpande termin i mån av plats.

Infoblad till Allmän kurs musikinriktning

Ansökningsblankett allmänkurs musik

Adresser

 

Adress:
Kalix folkhögskola
Näsbyvägen 16
952 62 KALIX

Telefon: 0923-666 13
Fax: 0923-666 19
E-post: info@kalixfolkhogskola.se